"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Kartuzy i Sierakowice" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt realizowany jest w przepięknym zakątku Kaszub, na terenach wiejskich gmin Kartuzy i Sierakowice. Jego celem jest niwelowanie gorszych szans rozwojowych dzieci w wieku 3-5 lat, poprzez objęcie edukacją przedszkolną 70 dzieci.

Projekt realizujemy we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz Gminą Sierakowice.

Dzieci będą uczestniczyć w organizowanych przez nas zajęciach w okresie od września 2009 do końca października 2011 roku.

Środki na realizację projektu pozyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wkład własny w wysokości 3% wartości projektu zapewniły Gminy Sierakowice i Kartuzy.

Dokumenty do pobrania:


Z projektem powiązane są punkty przedszkolne w:
  • Pomieczyńskiej Hucie
  • Bączu
  • Starej Hucie
  • Mojuszu