Nasze przedszkolaW ramach projektu:
"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Zarszyn i Olszanica" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Punkty przedszkolne w:

1. Paszowej
2. Rudence
3. Zarszynie
4. Nowosielcach
5. Odrzechowej
6. Jaćmierzu
7. Bażanówce

W ramach projektu:
"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Bejsce, Czarnocin,Kazimierza Wielka, Skalbmierz i Złota" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Punkty przedszkolne w:

8. Dobiesławicach
9. Sokolinie
10. Cudzynowicach
11. Skalbmierzu
12. Chrobrzu

W ramach projektu:
"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Cisna, Lesko, Komańcza i Tyrawa Wołoska" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Punkty przedszkolne w:

13. Wetlinie
14. Bezmiechowej
15. Manastercu
16. Komańczy
17. Nowym Łupkowie
18. Rzepedzi
19. Rozpuciu

W ramach projektu:
"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Kartuzy i Sierakowice" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Punkty przedszkolne w:

20. Pomieczyńskiej Hucie
21. Bączu
22. Starej Hucie
23. Mojuszu

W ramach projektu:
"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Janów Lubelski i Potok Wielki" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Punkty przedszkolne w:

24. Białej
25. Dąbrowicy
26. Łążku Ordynackim
27. Momotach
28. Potoku Wielkim