Przedszkole w Białej

W ramach projektu:

"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Janów Lubelski i Potok Wielki" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Punkt Przedszkolny w Białej Drugiej jest utworzony w ramach projektu "Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka" w gminach Janów Lubelski i Potok Wielki?

Utworzony przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w partnerstwie z Gminą Janów Lubelski.

Nasz Punkt Przedszkolny znajduje się przy Zespole Szkół w Białej.

Dyrektor Punktów Przedszkolnych
mgr Barbara Lach

Nauczyciele Punktu Przedszkolnego:
mgr Justyna Łukasik
mgr Anna Misa
Maria Niedziałek

Pracownicy punktu przedszkolnego:
Logopeda mgr Lilianna Moskal
Psycholog mgr Bogumiła Kita

UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU
1 września 2010 roku obyła się uroczysta inauguracja roku przedszkolnego. Po raz pierwszy dzieci w wieku przedszkolnym przybyły wraz z rodzicami do nowo otwartego Punktu Przedszkolnego w Białej.

SPOTKANIE Z RODZICAMI
Dnia 14 września odbyło się spotkanie z rodzicami, w którym uczestniczyła Pani dyrektor Barbara Lach, która przedstawiła rodzicom założenia projektu. Na spotkaniu zostały omówione sprawy bieżące dotyczące Punktu Przedszkolnego i wybrano Radę Rodziców.

DZIEŃ OTWARTY
7 października 2010 roku w naszym Punkcie Przedszkolnym zorganizowano "Dzień otwarty". W dniu tym zaproszeni rodzice z dziećmi mieli możliwość obejrzenia sali przedszkolnej oraz wspólnej zabawy z dziećmi uczęszczającymi do przedszkola. Po tym spotkaniu dołączył do nas jeden przedszkolak.

WYCIECZKA DO PIEKARNI
Dnia 18 października odbyła się wycieczka do pobliskiej piekarni "FRAMKOG". Dzieci miały okazję zobaczyć jak wygląda piekarnia oraz jakie maszyny służą do pieczenia chleba.

Po wycieczce dzieci mogły wczuć się w rolę piekarza wykonując różnego rodzaju pieczywo z masy solnej. Aby "wypieki" wyglądały apetyczniej, przedszkolaki ozdobiły je farbkami.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
Dzień pasowania zakończyła wspólna zabawa przy muzyce oraz poczęstunek.


Pobierz prezentację tego przedszkola


Przedszkole w Białej

Przedszkole w Białej

Przedszkole w Białej

Przedszkole w Białej

Przedszkole w Białej

Przedszkole w Białej