"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Długołęka, Milicz i Pęcław" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem głównym projektu jest niwelowanie gorszych szans edukacyjnych 130 dzieci w wieku 3-5 lat, mieszkających na terenach wiejskich w gminach Długołęka, Milicz i Pęcław, poprzez uruchomienie od kwietnia 2012 r. czterech punktów przedszkolnych. Realizacja projektu umożliwi dzieciom lepsze przygotowanie do szkoły, poprzez pełniejszy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Oprócz zajęć przedszkolnych, dzieci będą objęte edukacją logopedyczną oraz opieką psychologa. Projekt kierujemy zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i ich rodziców, których włączymy w życie zespołu przedszkolnego. Szczególny nacisk położymy na wzrost roli ojców w opiece nad dziećmi i ich zaangażowanie w życie zespołów przedszkolnych.

Nadzór nad pracą ośrodków sprawować będzie Fundacja "Elementarz", nadzór pedagogiczny - Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.

Środki na realizację projektu pozyskaliśmy w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Instytucję Wdrażającą dla Działania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt realizowany jako partnerskie przedsięwzięcie następujących instytucji:
  • Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "Elementarz"
  • Gmina Długołęka
  • Gmina Milicz
  • Gmina Pęcław


Dokumenty do pobrania: