Przedszkole w Dobiesławicach

W ramach projektu:

"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Bejsce, Czarnocin,Kazimierza Wielka, Skalbmierz i Złota" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPrzedszkole w Dobiesławicach

Przedszkole w Dobiesławicach

Przedszkole w Dobiesławicach

Przedszkole w Dobiesławicach

Przedszkole w Dobiesławicach

Przedszkole w Dobiesławicach